Vzory titulních stran

Zde naleznete vzory titulních stran tak, jak je vyžadují jednotlivé školy a jejich fakulty. Vzory titulních stran postupně přidáváme. Pokud zde nevidíte titulku své školy a fakulty a máte k dispozici aktuální platné směrnice, budeme rádi, když nám je zašlete na e-mail: info@vazby-online.cz.

 

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - Provozně ekonomická fakulta + logo

MASARYKOVA UNIVERZITA - Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky + logo

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO - Pedagogická fakulta + logo

Ostravská univerzita - bez fakulty

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci - bez fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta + LOGO

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, Fakulta logistiky a krizového řízení

VSB-TUO, ekonomická fakulta

VSB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství

VSB-TUO, HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra environmentálního inženýrství

VŠB-TUO, fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vyšší odborná škola PRIGO

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE - Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA